طرح جدید «اسکناس هزار تومانی» رونمایی شد+ تصاویر

طرح جدید «اسکناس هزار تومانی» رونمایی شد+ تصاویر
روحانی از طرح جدید «اسکناس ده هزار ریالی» با نقش حافظیه شیراز رونمایی کرد.

طرح جدید «اسکناس هزار تومانی» رونمایی شد+ تصاویر