طوفان امروز در تهران 60 حادثه برجای گذاشت

طوفان امروز در تهران 60 حادثه برجای گذاشت
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع 60 حادثه در پی طوفان امروز در تهران خبر داد.

طوفان امروز در تهران 60 حادثه برجای گذاشت