ظریف دلایل سفر خود به روسیه را تشریح کرد

ظریف دلایل سفر خود به روسیه را تشریح کرد
وزیر خارجه کشورمان که به مسکو سفر کرده است گفت: بعد از تجاوز آمریکا به خاک سوریه لازم بود سه کشور ایران، روسیه و سوریه به عنوان سه متحد با هم این جلسه هماهنگی را داشته باشند.

ظریف دلایل سفر خود به روسیه را تشریح کرد