عامل تیراندازی اراک قاچاقچی نیست / این فرد محکوم به اعدام نبوده است

عامل تیراندازی اراک قاچاقچی نیست / این فرد محکوم به اعدام نبوده است
پس از دستگیری عامل تیراندازی و قتل اعضای دو خانواده در اراک، مطالبی بر اساس دستور کار تولید دروغ در برخی صفحات اجتماعی منتشر شد مبنی براینکه این قاتل قاچاقچی مواد مخدرمحکوم به اعدام بوده و با مرخصی وی موافقت شده است.

عامل تیراندازی اراک قاچاقچی نیست / این فرد محکوم به اعدام نبوده است