عضو هیئت مدیره شرکت‌های متعددی مانع از دسترسی مردم به «فیش‌های مدیران» شد

عضو هیئت مدیره شرکت‌های متعددی مانع از دسترسی مردم به «فیش‌های مدیران» شد
احمد توکلی با اشاره به این که یکی از نمایندگان مجلس خود در هیئت مدیره 7 شرکت عضویت دارد گفت: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره مدیران و نمایندگان شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت‌های متعددی مانع از دسترسی مردم به «فیش‌های مدیران» شد