علت دشمنی بی‌پایان آمریکا با ایران از زبان سردبیر نشریه آمریکایی

علت دشمنی بی‌پایان آمریکا با ایران از زبان سردبیر نشریه آمریکایی
سردبیر نشریه «ویرجینیا دیفندر» و یکی از رهبران ضدجنگ در آمریکا با تشریح دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد انقلاب ایران الهام و ا لگویی برای مردم ستمدیده در هر جای دنیا و با هر نژاد و مذهبی شده است.

علت دشمنی بی‌پایان آمریکا با ایران از زبان سردبیر نشریه آمریکایی