علی معلم چهارشنبه در خاک آرام می‌گیرد

علی معلم چهارشنبه در خاک آرام می‌گیرد
مراسم تشییع پیکر زنده یاد علی معلم روز چهارشنبه 25 اسفند ماه از جلوی درب خانه سینمای شماره 2 برگزار می شود.

علی معلم چهارشنبه در خاک آرام می‌گیرد