غرب موصل تا چند روز دیگر آزاد می‌شود/ پیام عربستان به بغداد

غرب موصل تا چند روز دیگر آزاد می‌شود/ پیام عربستان به بغداد

غرب موصل تا چند روز دیگر آزاد می‌شود/ پیام عربستان به بغداد