فتنه جدید‌ فتنه جداسازی مردم از نظام است‌/مشکلات اقتصادی از فتنه 88 شروع شد

فتنه جدید‌ فتنه جداسازی مردم از نظام است‌/مشکلات اقتصادی از فتنه 88 شروع شد
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه گفت: مشکلات اقتصادی از? فتنه 88 شروع شد و? علت? تشکیل داعش? از? 4 سال قبل? شکست در فتنه 88 است.

فتنه جدید‌ فتنه جداسازی مردم از نظام است‌/مشکلات اقتصادی از فتنه 88 شروع شد