فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست/هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است

فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست/هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است
مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات با اعلام نکاتی از قرارداد معامله 7.8 هزار میلیارد تومانی گفت: فسخ قرارداد بلوک 50 درصدی مخابرات به دلیل عدم پرداخت یک قسط از 16 قسط آن هم درحالی که فقط 3 قسط باقی مانده امکان پذیر نیست.

فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست/هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است