قاسمی: جامعه بین‌المللی و کشورهای اسلامی اجازه تغییر هویت اسلامی بیت المقدس را ندهند

قاسمی: جامعه بین‌المللی و کشورهای اسلامی اجازه تغییر هویت اسلامی بیت المقدس را ندهند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اذان یکی از شعائر دین مبین اسلام است و طرح ممنوعیت آن توسط رژیم صهیونیستی ادامه بیش از 6 دهه سیاستها و اقدامات ضدبشری و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین است.

قاسمی: جامعه بین‌المللی و کشورهای اسلامی اجازه تغییر هویت اسلامی بیت المقدس را ندهند

دانلود رایگان اینستاگرام