قاچاق سوخت 500 کامیون ترک در ایران از مرز بازرگان/ هشدار شدید به ترکیه

قاچاق سوخت 500 کامیون ترک در ایران از مرز بازرگان/ هشدار شدید به ترکیه
مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری نسبت به قاچاق سوخت توسط ترکیه در ایران هشدار داد و گفت: بر اساس بررسی صورت گرفته 500 کامیون‌ ترانزیتی ترکیه در مرز بازرگان طی شش ماه در ایران قاچاق سوخت انجام داده‌اند.

قاچاق سوخت 500 کامیون ترک در ایران از مرز بازرگان/ هشدار شدید به ترکیه