قاچاق پوشاک خارجی 385هزار نفر را بیکار کرد/مردم با خرید پوشاک ایرانی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند

قاچاق پوشاک خارجی 385هزار نفر را بیکار کرد/مردم با خرید پوشاک ایرانی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: فرهنگ سازی و نهادینه کردن حمایت از کالای داخلی مهم‌ترین گام در تحقق اقتصاد مقاومتی است که این مهم با پشتیبانی مردمی و تولید کالای با کیفیت محقق خواهد شد.

قاچاق پوشاک خارجی 385هزار نفر را بیکار کرد/مردم با خرید پوشاک ایرانی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند