قصد ایجاد ممنوعیت واردات 700 قلم کالا را داریم/بالاخره پراید زمانی از رده خارج می‌شود

قصد ایجاد ممنوعیت واردات 700 قلم کالا را داریم/بالاخره پراید زمانی از رده خارج می‌شود
وزیر صنعت گفت: در حال تدوین لیست حدود 700 قلم کالا هستیم که در داخل کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و حتی بخشی از آن صادر می‌شود؛ بنابراین قصد ممنوعیت واردات این اقلام را داریم.

قصد ایجاد ممنوعیت واردات 700 قلم کالا را داریم/بالاخره پراید زمانی از رده خارج می‌شود