قصور و بی‌کفایتی‌ در حادثه قطار سمنان واقعاً مایه خجالت است

قصور و بی‌کفایتی‌ در حادثه قطار سمنان واقعاً مایه خجالت است
نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: مردم منتظر اقدام شایسته درباره حادثه برخورد دو قطار در سمنان هستند.

قصور و بی‌کفایتی‌ در حادثه قطار سمنان واقعاً مایه خجالت است