قیمت کنونی دلار از نظر دولت غیر واقعی است/در تلاشیم ‌این وضعیت ‌را بهبود ببخشیم

قیمت کنونی دلار از نظر دولت غیر واقعی است/در تلاشیم ‌این وضعیت ‌را بهبود ببخشیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه قیمت کنونی دلار از نظر دولت را قیمت غیر واقعی خواند و گفت: در تلاشیم تا وضعیت موجود را بهبود ببخشیم.

قیمت کنونی دلار از نظر دولت غیر واقعی است/در تلاشیم ‌این وضعیت ‌را بهبود ببخشیم