لاریجانی پس از استنکاف رئیس‌جمهور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را ابلاغ کرد

لاریجانی پس از استنکاف رئیس‌جمهور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را ابلاغ کرد
«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» پس از استکاف رئیس‌جمهور در ابلاغ قانون، نهایتاً از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ و در 20 فروردین 96 در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

لاریجانی پس از استنکاف رئیس‌جمهور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را ابلاغ کرد