لاوروف: به دنبال تعیین جزئیات مفهوم مناطق کاهش تنش در سوریه هستیم

لاوروف: به دنبال تعیین جزئیات مفهوم مناطق کاهش تنش در سوریه هستیم
وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه مصر گفت که به دنبال تعیین جزئیات مفهوم مناطق کاهش تنش در سوریه هستیم.

لاوروف: به دنبال تعیین جزئیات مفهوم مناطق کاهش تنش در سوریه هستیم