مجلس جلوی خلق رکورد جدید ریخت‌وپاش در بودجه 96 را بگیرد

مجلس جلوی خلق رکورد جدید ریخت‌وپاش در بودجه 96 را بگیرد
معاون رییس جمهوری در دولت دهم معتقد است، بودجه 96 نشان می دهد که دولت یازدهم را باید پرهزینه ترین و ناکارآمدترین دولت در تاریخ ایران دانست.

مجلس جلوی خلق رکورد جدید ریخت‌وپاش در بودجه 96 را بگیرد