«محمدرضا لواسانی» مشاور در امور شهدای ترور شد

«محمدرضا لواسانی» مشاور در امور شهدای ترور شد
سید محمدعلی شهیدی، نماینده ولی فقیه، معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، طی حکمی «محمدرضا لواسانی» را به سمت مشاور در امور شهدای ترور منصوب کرد.

«محمدرضا لواسانی» مشاور در امور شهدای ترور شد