محور کرج – چالوس یک طرفه شد/ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس

محور کرج – چالوس یک طرفه شد/ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس
رئیس پلیس راه استان البرز با بیان اینکه از ساعت 15 امروز تردد خودرو از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌شود گفت: محور کرج – چالوس یک طرفه شد.

محور کرج – چالوس یک طرفه شد/ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس