مدارس ابتدایی استان تهران به جز 3 شهر تعطیل شد

مدارس ابتدایی استان تهران به جز 3 شهر تعطیل شد
تمام مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهرستان‌های تهران به جز رودهن، دماوند و فیروزکوه فردا تعطیل است.

مدارس ابتدایی استان تهران به جز 3 شهر تعطیل شد