مذاکره با ایران برای فروش هواپیمای سوپرجت / 10 بانک ایران و روسیه روابط با یکدیگر را شروع کرده‌اند

مذاکره با ایران برای فروش هواپیمای سوپرجت / 10 بانک ایران و روسیه روابط با یکدیگر را شروع کرده‌اند
وزیر انرژی روسیه با اشاره به مذاکره با ایران برای فروش هواپیمای سوپرجت گفت: 10 بانک بزرگ ایرانی و روسی نیز همکاری با یکدیگر را آغاز کرده و تیمی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده است.

مذاکره با ایران برای فروش هواپیمای سوپرجت / 10 بانک ایران و روسیه روابط با یکدیگر را شروع کرده‌اند