مراسم معارفه جانشین جدید فرمانده کل ارتش برگزار شد

مراسم معارفه جانشین جدید فرمانده کل ارتش برگزار شد
مراسم معارفه جانشین جدید فرمانده کل ارتش صبح امروز برگزار شد.

مراسم معارفه جانشین جدید فرمانده کل ارتش برگزار شد