مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شد

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شد

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شد