مرجعیت صداوسیما افزایش یافته/ قانون؛ تنها ملاک وزارت کشور در انتخابات

مرجعیت صداوسیما افزایش یافته/ قانون؛ تنها ملاک وزارت کشور در انتخابات
رحمانی‌فضلی گفت: برگزاری انتخابات رقابتی و قانونی و سالم و اخلاقی، دستور کار اصلی وزارت کشور در انتخابات 96 است.

مرجعیت صداوسیما افزایش یافته/ قانون؛ تنها ملاک وزارت کشور در انتخابات