مرقومه رهبر انقلاب به مادران شهدای مفقودالاثر

مرقومه رهبر انقلاب به مادران شهدای مفقودالاثر
تصویری از مرقومه رهبر انقلاب در قرآن تقدیمی به مادران چشم‌انتظار شهدای مفقود الاثر منتشر شد.

مرقومه رهبر انقلاب به مادران شهدای مفقودالاثر