مسئله حقوق‌های نجومی باید تعیین تکلیف شود

مسئله حقوق‌های نجومی باید تعیین تکلیف شود
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوعاتی مانند اختلاس و فیش‌های حقوقی نجومی را رسیدگی کرد و دشمن سوءاستفاده‌های زیادی از این موضوع دارد.

مسئله حقوق‌های نجومی باید تعیین تکلیف شود