مسئول امنیت داعش در موصل به هلاکت رسید

مسئول امنیت داعش در موصل به هلاکت رسید
منابع عراقی از به هلاکت رسیدن مسئول امنیت گروه تروریستی داعش در موصل خبر دادند.

مسئول امنیت داعش در موصل به هلاکت رسید