مسکو توافق با آمریکا درباره خروج افراد مسلح از حلب را تکذیب کرد

مسکو توافق با آمریکا درباره خروج افراد مسلح از حلب را تکذیب کرد
روسیه دستیابی به هرگونه توافق با آمریکا درباره خروج افراد مسلح از شرق حلب را تکذیب کرد.

مسکو توافق با آمریکا درباره خروج افراد مسلح از حلب را تکذیب کرد