مشت گره‌کرده مرزنشینان بر سر دشمن/هویت خود را از انقلاب می‌گیریم

مشت گره‌کرده مرزنشینان بر سر دشمن/هویت خود را از انقلاب می‌گیریم

مشت گره‌کرده مرزنشینان بر سر دشمن/هویت خود را از انقلاب می‌گیریم