معاون وزیر ارشاد: ‌دامن‌زدن به مسائل قومی و نژادی‌ مهم‌ترین راهبرد استکبار ‌در منطقه ‌است‌

معاون وزیر ارشاد: ‌دامن‌زدن به مسائل قومی و نژادی‌ مهم‌ترین راهبرد استکبار ‌در منطقه ‌است‌
نخستین کنگره ملی شعر “پیامبر مهربانی(ص)” امشب با حضور معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معرفی و تجلیل از شاعران برگزیده در زاهدان به کار خود پایان داد.

معاون وزیر ارشاد: ‌دامن‌زدن به مسائل قومی و نژادی‌ مهم‌ترین راهبرد استکبار ‌در منطقه ‌است‌