معینی: سودجوها و ناجوانمردها عده‌ای را اجیر کردند تا به استقلال برگردند/ بیش از 50 پیامک رکیک به من زدند

معینی: سودجوها و ناجوانمردها عده‌ای را اجیر کردند تا به استقلال برگردند/ بیش از 50 پیامک رکیک به من زدند
عضو هیئت مدیره استقلال گفت: برخی‌ها زمین و زمان را بهم می‌دوزند که دوباره به باشگاه برگردند و مسئولیت بگیرند و این افراد عده‌ای را اجیر کرده بودند تا به خواسته‌شان برسند.

معینی: سودجوها و ناجوانمردها عده‌ای را اجیر کردند تا به استقلال برگردند/ بیش از 50 پیامک رکیک به من زدند