مقام معظم رهبری بارها به دولتمردان با فریاد گوشزد کردند که در ‌مذاکره عجله نکنید/کشور 2.5 سال معطل آقایان شد

مقام معظم رهبری بارها به دولتمردان با فریاد گوشزد کردند که در ‌مذاکره عجله نکنید/کشور 2.5 سال معطل آقایان شد
وزیر‌ سابق اطلاعات ‌با اشاره به اظهارات ‌رئیس جمهور در دانشگاه تهران گفت: در ‌مدت مذاکرات رهبری بارها به دولتمردان با فریاد گوشزد کردند که در مورد مذاکره عجله نکنید و به توان داخلی کشور روی آورید.

مقام معظم رهبری بارها به دولتمردان با فریاد گوشزد کردند که در ‌مذاکره عجله نکنید/کشور 2.5 سال معطل آقایان شد