ملک سلمان برای استراحت با 1500 ملازم به اندونزی می‌رود

ملک سلمان برای استراحت با 1500 ملازم به اندونزی می‌رود
مقامات اندونزیایی گفتند، ملک سلمان پادشاه عربستان قرار است ماه آینده با سفر به اندونزی، برای استراحتی 6 روزه به جزیره بالی برود. ملک سلمان در این سفر 10 وزیر و 1500 نفر از ملازمانش را همراه خواهد برد.

ملک سلمان برای استراحت با 1500 ملازم به اندونزی می‌رود