«منتقدان وضع موجود» و انتخابات 96؛ بیم‌ها و امیدها

«منتقدان وضع موجود» و انتخابات 96؛ بیم‌ها و امیدها
دولت مستقر کارنامه قابل دفاعی در حوزه کارآمدی و رفع مشکلات مردم ندارد و نظرسنجی‌ها هم فعلاً روی خوشی به رئیس‌جمهور نشان نمی‌دهد؛ این مسئله، منتقدان وضع موجود را به انتخابات 96 امیدوار کرده، اما آیا همین میزان برای تغییر وضع موجود کفایت می‌کند؟

«منتقدان وضع موجود» و انتخابات 96؛ بیم‌ها و امیدها