موافقت دولت با واردات 400 آمبولانس برای مراکز روستایی

موافقت دولت با واردات 400 آمبولانس برای مراکز روستایی
هیئت وزیران در جلسه‌ای با واردات 400 دستگاه آمبولانس برای مراکز روستایی موافقت کرد.

موافقت دولت با واردات 400 آمبولانس برای مراکز روستایی