نامزدهای بخش سودای سیمرغ اعلام شد/ «ماجرای نیمروز» نامزد 8 سیمرغ جشنواره

نامزدهای بخش سودای سیمرغ اعلام شد/ «ماجرای نیمروز» نامزد 8 سیمرغ جشنواره
نامزدهای بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

نامزدهای بخش سودای سیمرغ اعلام شد/ «ماجرای نیمروز» نامزد 8 سیمرغ جشنواره