نرخ رشد سال 94 بالاخره اعلام شد: با نفت 1.6- درصد؛ بدون نفت 3.1- درصد + سند

نرخ رشد سال 94 بالاخره اعلام شد: با نفت 1.6- درصد؛ بدون نفت 3.1- درصد + سند
بانک مرکزی بالاخره پس از یک سال تاخیر نرخ رشد اقتصادی سال 94 را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی 1.6 درصد و بدون نفت منفی 3.1 درصد شده است.

نرخ رشد سال 94 بالاخره اعلام شد: با نفت 1.6- درصد؛ بدون نفت 3.1- درصد + سند