نصرالله: حزب‌الله از هرگونه آتش‌بس در سوریه حمایت می‌کند/ ترامپ چهره واقعی دولت ظالم آمریکا را نشان داد

نصرالله: حزب‌الله از هرگونه آتش‌بس در سوریه حمایت می‌کند/ ترامپ چهره واقعی دولت ظالم آمریکا را نشان داد
دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم بزرگداشت روحانی برجسته لبنانی گفت که حزب‌الله از هرگونه آتش‌بس در سوریه حمایت می‌کند.

نصرالله: حزب‌الله از هرگونه آتش‌بس در سوریه حمایت می‌کند/ ترامپ چهره واقعی دولت ظالم آمریکا را نشان داد