نعمت‌زاده:‌ قرارداد جدیدی در کار نیست/ادامه قرارداد سال 86 را پیگیریم

نعمت‌زاده:‌ قرارداد جدیدی در کار نیست/ادامه قرارداد سال 86 را پیگیریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انعقاد ‌قرارداد‌ کشتی‌سازی با کشورهای خارجی گفت: قرارداد کشتی‌سازی در سال 86 ‌به صورت نقدی ‌با صددر‌صد خرید از خارج بسته شد که ‌زمان قرارداد به تحریم‌ها برخورد و کار متوقف شد.

نعمت‌زاده:‌ قرارداد جدیدی در کار نیست/ادامه قرارداد سال 86 را پیگیریم