نقدینگی از 1200 هزار میلیارد تومان گذشت/مدیران فسیلی دست از سر کشور برنمی‌دارند

نقدینگی از 1200 هزار میلیارد تومان گذشت/مدیران فسیلی دست از سر کشور برنمی‌دارند
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان وقعیت‌های اقتصادی کشور گفت: به غیر از مقام معظم رهبری کسی اقتصاد مقاومتی را جدی نمی‌گیرد.

نقدینگی از 1200 هزار میلیارد تومان گذشت/مدیران فسیلی دست از سر کشور برنمی‌دارند