نقش عباس یزدان‌پناه یزدی در کرسنت/شاهدی که در دقیقه 90 مفقود شد

نقش عباس یزدان‌پناه یزدی در کرسنت/شاهدی که در دقیقه 90 مفقود شد
قرار بود عباس یزدان‌پناه یزدی در امارات از طریق ویدئوکنفرانس چند جلسه‌ای در دادگاه لاهه شهادت دهد، شهادتی که پرده از فساد کرسنت برمی‌داشت اما او به‌ناگاه در امارات ربوده و ناپدید می‌شود.

نقش عباس یزدان‌پناه یزدی در کرسنت/شاهدی که در دقیقه 90 مفقود شد