نوازندگانم از شهیدان مفقودالاثر شدند/ من مربی آموزش نظامی بودم

نوازندگانم از شهیدان مفقودالاثر شدند/ من مربی آموزش نظامی بودم
غلام کویتی‌پور در عین حال که از دوستانِ شهیدش می‌گوید، از عشقش به موسیقی و گروه‌های معروف دنیا می‌گوید.

نوازندگانم از شهیدان مفقودالاثر شدند/ من مربی آموزش نظامی بودم