نگرانی خبرگزاری آمریکایی از سرنوشت روحانی در انتخابات

نگرانی خبرگزاری آمریکایی از سرنوشت روحانی در انتخابات
خبرگزاری آسوشیتدپرس با توجه به رویکردهای دولت جدید آمریکا از سرنوشت حسن روحانی در انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کرده است.

نگرانی خبرگزاری آمریکایی از سرنوشت روحانی در انتخابات