نیمه فروردین 96؛ برگزاری دومین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»

نیمه فروردین 96؛ برگزاری دومین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از برگزاری دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در نیمه دوم فروردین‌ماه سال 96 خبر داد.

نیمه فروردین 96؛ برگزاری دومین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»