هلال احمر ایران با 1400 پایگاه امدادی در ایام نوروز خدمت‌رسانی خواهد کرد‌

هلال احمر ایران با 1400 پایگاه امدادی در ایام نوروز خدمت‌رسانی خواهد کرد‌
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در ایام نوروز تعداد پایگاه‌های امدادی جمعیت هلال احمر به بیش از یک هزار و 400 پایگاه به منظور خدمت‌رسانی به مردم افزایش پیدا می‌کند.

هلال احمر ایران با 1400 پایگاه امدادی در ایام نوروز خدمت‌رسانی خواهد کرد‌