واردات دام زنده آزاد شد+ اسناد

واردات دام زنده آزاد شد+ اسناد
واردات دام زنده سبک و سنگین از مرزهای شرقی کشور از گمرکات رسمی و بازارچه‌های مرزی با رعایت مقررات قرنطینه و بهداشتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای تنظیم بازار داخلی آزاد شد.

واردات دام زنده آزاد شد+ اسناد