واکنش ترامپ به گمانه زنی‌ها درباره واژه عجیب در توئیت خود

واکنش ترامپ به گمانه زنی‌ها درباره واژه عجیب در توئیت خود

واکنش ترامپ به گمانه زنی‌ها درباره واژه عجیب در توئیت خود