واکنش رژیم صهیونیستی به سخنرانی نصرالله؛ تکرار تهدیدهای نخ نما شده

واکنش رژیم صهیونیستی به سخنرانی نصرالله؛ تکرار تهدیدهای نخ نما شده
نگاهی به پوشش خبری سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان در رسانه های اسرائیل و نیز اظهارات برخی مسئولان این رژیم، از ترس و سردرگمی آنان حکایت دارد تا جایی که به تهدیدهای تکراری علیه حزب الله و لبنان متوسل شدند.

واکنش رژیم صهیونیستی به سخنرانی نصرالله؛ تکرار تهدیدهای نخ نما شده